FeedCluster.com
Blog Aggregators
Sign Up | Log In
Popular Entries
ગઝલ – રમણીક સોમેશ્વર
લ્યો, મને અંધાર અહીં ઘેરી વળે છે કોઈ ક્યાં બત્તી કરે છે ? આંખમાં તારા વિચારો તરવરે છે કોણ ‘લ્યા ચૂંટી ભરે છે ? રક્તમાં આ કેટલાં રણ વિસ્તરે છે શું બધી બકબક કરે છે ? દિગ્ગજો પણ કાન દઈને સાંભળે છે... [read more]
MANDATARIOS DE LA CUMBRE DE CELAC SUSPENDEN ENCUENTRO
Celac: Presidentes suspenden encuentro. La inclusión del activista puertorriqueño Rubén Berríos como cabeza de la delegación de Nicaragua motivó la cancelación del encuentro privado que iban a sostener los presidentes y cancilleres. [read more]
Polémica con Daniel Ortega provoca cierre anticipado de la Celac
ND / Michelle Figueredo / 29 ene 2015.- El mandatario Luis Guillermo Solís suspendió la reunión de la III cumbre de la Celac que se llevaba a cabo este jueves por la insistencia de Nicaragua en que el presidente del partido Independenti ... [read more]
RECHAZA OBAMA LA EXIGENCIA DE RAÚL CASTRO DE DEVOLVER LA BASE NAVAL DE GUANTÁNAMO
¿Fin de la luna de miel? [read more]
Bucket List
1. Yellow, plastic, two litres 2. Green, plastic, ten litres 3. Wooden, five litres 4. Pink, child's beach toy size, with accompanying mini-shovel 5. Steel, used in Three Stooges pratfall 6. Odo's, used for regeneration [read more]
"CUBA" General Antonio Rivero y otros militares de la FANB habrían pedido asilo en EEUU
Cuba representa para mi? Los años de mi primera infancia donde me formé y aprendí a crecer. Desde la toma castrista, Cuba representa tristeza, injusticia y lamento.Yo no es que esté indignado sino que vivo indignado, no solo por la tota ... [read more]
Raúl Castro pone 4 condiciones para restablecer relaciones con EEUU
Raúl Castro pone 4 condiciones para restablecer relaciones con EEUU [read more]
"CUBA" Capitán retirado de navío de Venezuela: “Chávez sabía todo lo que pasaba con ‘Cartel de los Soles’”
Cuba representa para mi? Los años de mi primera infancia donde me formé y aprendí a crecer. Desde la toma castrista, Cuba representa tristeza, injusticia y lamento.Yo no es que esté indignado sino que vivo indignado, no solo por la tota ... [read more]
Enfermedades mentales en Venezuela
[read more]
El contrarrevolucionario Fidel Castro
Cuba EncuentroEugenio YáñezHabló. O mejor dicho, escribió. Nada importante ni trascendente, solo para desmarcarse de lo que sucede en estos días entre La Habana y Washington.“No confío en la... [read more]
રમૂજી ટુચકાઓ.. – સંકલિત
(બાળદોસ્તો માટેના સામયિકો જેમ કે, ધીંગામસ્તી, નવચેતન, ચંદન વગેરેમાંથી સાભાર સંકલન) એક ડૉક્ટરે પોતાના ઘરેથી પોતાની હૉસ્પિટલ પર નંબર લગાવ્યો. ભૂલથી નંબર હૉસ્પિટલ પર લાગવાને બદલે નેશનલ ક્રિકેટ ક્લબમાં લાગી ગયો. ડૉક્ટરે પૂછ્યું : ‘શું સ્થિત ... [read more]
Respuesta de Henry Ramos Allup a Thor Halvorssen Mendoza
ND / 29 ene 2015.- El secretario general de Acción Democrática respondió este jueves a la carta pública de Thor Halvorssen Mendoza del pasado 4 de enero. opinan los foristas Comienza Ramos Allup: “Leí la carta abierta que me dirigió a t ... [read more]
"CUBA" Manipulación y uso de la Firma de Hugo Chavez despues de Muerto + (Video)
Cuba representa para mi? Los años de mi primera infancia donde me formé y aprendí a crecer. Desde la toma castrista, Cuba representa tristeza, injusticia y lamento.Yo no es que esté indignado sino que vivo indignado, no solo por la tota ... [read more]
Ricardo Spear aseguró que captura del homicida no ayuda a pasar la página
ND / Michelle Figueredo / 29 ene 2015.- El hermano de la actriz Mónica Spear, Ricardo Spear afirmó este jueves que con la captura del autor material del asesinato de su hermana no se resuelve el problema y su causa que es la inseguridad ... [read more]
A Costly Fix for One of the F-35's Achilles' Heels?
Word is out of yet another problem for the F-35.  It has an overheating problem that is said to keep it from going fast at low altitude, right where this less than stellar warplane needs to operate. [read more]
Obama rechaza la exigencia de Castro de devolver la Base Naval de Guantánamo
El presidente de EEUU, Barack Obama, no planea devolver a La Habana el territorio ocupado por la Base Naval de Guantánamo aunque logre su objetivo de cerrar la prisión establecida allí, según dijo este jueves su portavoz, Josh Earnest. [read more]
Congresista de EE UU presenta proyecto para eliminar financiación a Radio Martí
Betty McCollum sometió la propuesta de ley el lunes y su oficina publicó el comunicado de prensa el miércoles, el mismo día en que el Raúl Castro reveló una lista de exigencias en la cumbre de la CELAC [read more]
HRW apela a los países que critican el embargo a que también denuncien los 'abusos' en Cuba
Los países de América Latina deben aprovechar el impulso del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba para reclamar, no solo el fin del embargo, sino el respeto a los derechos humanos en la Isla, afirmó este jueves el director para la r ... [read more]
Magic Tree House Super Edition #1: Danger in the Darkest Hour by Mary Pope Osborne, illustrated by Sal Murdocca
One warm June day, Jack and Annie, siblings living in Frog Creek, PA, receive a message via carrier pigeon.  The message is from their friend Teddy, asking them to come to Glastonbury, England immediately, their help is needed. [read more]
Qué significaría el levantamiento de las sanciones?
¿Qué significaría el levantamiento de las sanciones? [read more]